T’interessa incorporar treballadors en pràctiques a la teva empresa?

Gràcies a l’acord del Gremi amb la PIMEC, i en el marc del programa FOAP 2017, oferim a la teva empresa persones en pràctiques que han finalitzat la seva formació en Certificats de Professionalitat impartits per PIMEC.

Característiques de les pràctiques:

  • Es poden realitzar fins a 8 hores diàries.
  • Les pràctiques es realitzaran durant els mesos de setembre i octubre de 2018.
  • L’empresa signarà un conveni de pràctiques. Aquestes pràctiques no impliquen la contractació posterior.
  • Els alumnes han superat tots els mòduls formatius del Certificat de Professionalitat corresponent.

Les tasques associades a les pràctiques corresponen a les següents funcions segons Certificat de Professionalitat assistit:

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (80 hores)

1. Arqueigs de caixa i conciliacions bancàries.

2. Activitats de suport administratiu a Recursos Humans.

3. Pràctica comptable.

4. Integració i comunicació en el centre de treball.

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (40 hores)

1. Gestió de correspondència i paqueteria

2. Documentació economicoadministrativa i comercial bàsica

3. Comunicació presencial, telefònica i telemàtica

4. Arxiu en suport convencional o informàtic

5. Reproducció en suport convencional o informàtic

6. Integració i comunicació en el centre de treball

DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ (40 hores)

Centres i Empreses de Formació

1. Programació i avaluació d’accions formatives.

2. Impartició de sessions formatives mitjançant materials gràfics o audiovisuals.

3. Integració i comunicació al centre de treball.


Per més informació:

Carme Yebra. Departament de Formació

Telèfon: 93 496 45 00 cyebra@pimec.org

És necessari que us identifiqueu com a professionals agremiats