Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Missió, visió i valors

2 febrer, 2017

Missió

La Missió del Gremi és representar al sector de la reforma d’interiors de Catalunya. Amb una professionalització acreditada i promovent aquelles relacions i solucions que generen confiança i valor al consumidor.

Valors

Els nostres valors són fomentar la Confiança en tota la cadena de valor present en la reforma d’interiors a través de la responsabilitat, integritat, honestedat i transparència com a organització. Tot això adoptant hàbits i conductes relacionats amb les bones pràctiques mediambientals i amb una perspectiva de gènere transversal.

La confiança cal guanyar-la amb una trajectòria d’accions impecable al llarg dels anys, fomentant la solidaritat entre les empreses agremiades, promocionant i creant serveis comuns de variada naturalesa i programant les accions necessàries per aconseguir millores socials i econòmiques

Visió

La Visió del Gremi no és única i està enfocada als diversos agents que intervenen en el nostre sector:

Per l’AGREMIAT formar part d’un grup acreditat que rep serveis, eines i informació que aporten valor afegit a la seva activitat professional, generant confiança al seu client, i sinergies en un sector poc cohesionat, treballant per la igualtat de gènere en un sector format majoritàriament per homes.

Amb els PROVEÏDORS I COL·LABORADORS:
L’oportunitat d’accedir a un col·lectiu professional actiu amb el suport del Gremi, i implicar altres agents complementaris en les accions gremials.

Amb els TREBALLADORS del Gremi:
Un entorn de treball amb oportunitats de desenvolupament professional i millora personal, incorporant la perspectiva de gènere.

Amb les RELACIONS INSTITUCIONALS:
Disposar d’un únic interlocutor i/o col·laborador sectorial professional de la reforma d’interiors a Catalunya i a la ciutat de Barcelona per impulsar i difondre les accions de l’Ajuntament.

Pel CONSUMIDOR FINAL:
Tenir la tranquil·litat i la seguretat de contractar professionals acreditats de confiança.

Amb els membres de la JUNTA DIRECTIVA:
Aportar la presa de decisions estratègiques del Gremi compartint temps, experiències i creant sinèrgies entre els seus membres.


Comparteix!