Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

El Gremi

14 novembre, 2016

El Gremi de Cuines, Banys i Reformes

El Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya és una associació professional que representa l’empresariat del sector de la reforma integral, l’interiorisme i la decoració dins el territori català, especialitzada en les cuines i els banys. Té com a objectius principals la defensa dels interessos col·lectius dels professionals del ram, la protecció i ampliació dels seus drets i l’assoliment dels objectius comuns de la professió.

El Gremi va néixer el 1986 davant la necessitat de constituir a Catalunya una associació que agrupés i representés els empresaris dedicats a l’ofici de la reforma —sigui d’habitatges, locals o oficines— i el disseny d’espais interiors. Aglutina tots els professionals que intervenen en una reforma: paletes, interioristes, manobres, etcètera. Està compromès amb el seu entorn i envers la societat catalana. Té la seva seu a Barcelona i el seu àmbit d’actuació s’estén a tot Catalunya.

Qui som

Som una associació professional integrada per professionals de la reforma i constituïda com a entitat sense ànim de lucre consagrada al servei de l’ofici de la reforma. Els nostres recursos provenen dels serveis que prestem als professionals i de les quotes que paguen les empreses agremiades. Els nostres òrgans de govern i els membres de la Junta Directiva són públics.

Missió, visió i valors

La missió del Gremi és formar, informar i representar les empreses catalanes que es dediquen a les reformes, especialment les PIME, i defensar llurs interessos professionals —econòmics, socials i laborals—, així com impulsar iniciatives i agilitzar les gestions, assumint el lideratge en la millora del sector de la reforma d’interiors.

Atribucions

Les principals atribucions del Gremi són:

 • vetllar per la qualitat de la reforma i la integritat de la professió;
 • defensar els interessos econòmics i socials comuns a tots els agremiats;
 • servir els agremiats, emparar-los i donar-los suport;
 • defensar, fer valer i promoure l’ofici de paleta;
 • professionalitzar l’activitat, millorar i augmentar l’oferta de qualitat;
 • posicionar i incrementar la presència del sector dins la societat;
 • configurar el gremi com a eina a portaveu i altaveu a favor del sector;
 • assumir el paper de prescriptor i lluitar contra l’intrusisme;
 • millorar les condicions laborals i garantir la salut i seguretat en el treball;
 • impulsar la millora de l’empresariat i dels professionals que hi treballen;
 • fer d’interlocutor davant les administracions i els agents socials.

 

Visió de present i perspectiva de futur

La visió del Gremi és plural i té en compte els diversos agents que intervenen en el nostre sector:

 • L’agremiat: Formar part d’un grup acreditat que rep serveis, eines i informació que aporten valor afegit a la seva activitat professional, generant confiança al seu client, i sinergies en un sector poc cohesionat, treballant per la igualtat de gènere en un sector format majoritàriament per homes.
 • El consumidor final: Tenir la tranquil·litat i la seguretat de contractar professionals acreditats de confiança, capaços de remodelar, redreçar, condicionar, decorar, ambientar, higienitzar, etcètera. Poder confiar la seva reforma a empresaris competents. Al cercador d’agremiats hi ha professionals capaços de realitzar els següents treballs: revestiment de terres i parets, arrebossat, instal·lacions, bastimentada, reforços, acabaments, impermeabilitzacions, aïllaments, rehabilitació, restauració, equipament de la llar, obres, bastiments, portes, finestres, treballs de paleta en general.
 • Les institucions: Disposar d’un únic interlocutor i col·laborador sectorial de la reforma d’interiors a Catalunya i a la ciutat de Barcelona per impulsar i difondre les accions de l’Ajuntament i conduir les relacions institucionals
 • Els proveïdors i col·laboradors: L’oportunitat d’accedir a un col·lectiu professional actiu amb el suport del Gremi, i implicar altres agents complementaris en les accions gremials.
 • Els treballadors del Gremi: Un entorn de treball amb oportunitats de desenvolupament professional i millora personal, incorporant la perspectiva de gènere.
 • Els membres de la junta directiva: Aportar la presa de decisions estratègiques del Gremi compartint temps, experiències i creant sinergies entre els seus membres.

Els nostres valors es basen en la confiança en tota la cadena de valor present en la reforma d’interiors a través de la responsabilitat, la integritat, l’honestedat, la millora contínua i la transparència com a organització. Desenvolupem iniciatives i projectes per dinamitzar, actualitzar i dignificar el sector. Tot això adoptant hàbits i conductes relacionats amb les bones pràctiques mediambientals i amb una perspectiva de gènere transversal.

La confiança cal guanyar-la amb una trajectòria d’accions impecable al llarg dels anys, fomentant la solidaritat entre les empreses agremiades, promocionant i creant serveis comuns de variada naturalesa i programant les accions necessàries per aconseguir millores socials i econòmiques.

Què oferim. Per què agremiar-se

Donem suport a l’activitat quotidiana de les empreses agremiades de reformes amb un ampli ventall de serveis que augmenta dia a dia, adequant-se als constants canvis que viu la societat i el món empresarial i als nous models de gestió que s’incorporen al nostre sector. Oferim als nostres agremiats confiança, consciència de grup, avantatges tangibles i intangibles, promoció, comunicació i coneixement, informació general i específica, solucions i assessorament, segell de marca agregada que aporta valor a la de l’agremiat i diferenciació i distinció enfront d’altres competidors.

Serveis

Tenim a la disposició dels nostres agremiats un ampli ventall de serveis d’informació, formació i assessorament, alguns gratuïts i d’altres al millor preu, complint d’aquesta manera amb l’objectiu de dotar a les pimes i micropimes del nostre sector d’una sèrie de serveis que són de difícil i costosa incorporació dins la seva reduïda infraestructura empresarial, com ara la formació del personal de les empreses agremiades.

Aquestes empreses, mitjançant aquests serveis i reduccions, aconseguiran una important millora del seu nivell competitiu, disposant dels mateixos serveis i garanties dels que gaudeixen empreses amb una major estructura humana i tècnica, també quant als materials i procediments constructius. Els agremiats disposen d’un centre d’atenció a l’usuari i tenen accés a la sèrie de convencions, simpòsiums i trobades de transferència tecnològica que el gremi organitza.

Avantatges de la unió

El gremi preconitza la unió societària com a eina clau per conduir la comunitat d’interessos. La força d’aquesta unió ens permet:

 • La defensa dels interessos dels agremiats davant les administracions públiques i la participació significativa a les institucions empresarials i socials, fent de corretja de transmissió en ambdós sentits de les reivindicacions i sol·licituds dels agremiats per una part, i de les notícies i ordenances que afecten el sector amb ajuts, subvencions, convenis col·lectius, i cursos de formació per l’altra.
 • L’obtenció de convenis de col·laboració amb l’administració pública i amb empreses de qualitat contrastada que ens facilitin el desenvolupament de la nostra feina, així com les millors condicions de compra pels agremiats de tots aquells productes i serveis vinculats al nostre segment d’activitat.
 • El desenvolupament d’iniciatives i projectes per dinamitzar, actualitzar i dignificar el sector.
 • La disposició del Gremi com a «casa comuna», el lloc de trobada on l’agremiat pot adreçar-se per aportar els seus suggeriments, idees, queixes o problemes que permetin, mitjançant la força de tots, la solució o millora dels temes que afecten el nostre col·lectiu.