Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Política de privacitat

22 novembre, 2016

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA informa que és titular dels websites WWW.CUINESCAT.CAT, WWW.CUINESCAT.ES. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és GREMI CUINES, BANYS I REFORMES, amb CIF G58209958, i domicili social al Plaça Letamendi nº2 1er 1a, 08007 Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és cuinescat@greincat.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE
CATALUNYA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats
per GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA per l’accés a
determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús
que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis
mencionats.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per GREMI DE CUINES,
BANYS I REFORMES DE CATALUNYA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la
Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui
suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA no es fa responsable del
contingut de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o
legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels
enllaços.

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves websites. Tant en el que fa referència als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA es reserva el dret d’utilitzar
cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i
comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, GREMI
DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA informa que les cookies s’associen
l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la
recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. Això no obstant, per l’accés a les websites GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels
mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a
cessionària, a GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest campo, com els tractats
internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix
expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part
dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.

“REGULACIONES LEGALES QUE CUMPLE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD”

Es preciso advertir que esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de autorregulación, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar alguno de cualquiera de sus formularios de contacto donde se recaben datos de carácter personal.

 

Regulaciones legales que cumple esta Política de Privacidad

  • El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas), que es la nueva normativa de la Unión Europea que unifica la regulación del tratamiento de losdatos personales en los distintos países de la UE.
  • La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD), que regula el tratamiento de los datos personales y las obligaciones que debemos asumir los responsables de una web o un blog a la hora de gestionar esta información.
  • La LSSI o LSSICE (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico), que regula las transacciones económicas mediante medios electrónicos, como es el caso de esta web.

Descripcion de los servicios de terceros

 

Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

En el caso de nuestro espacio web, se utilizan COOKIES.

 

Google Analyticses un servicio de análisis web de Google Inc. (“Google”). Google Analytics utiliza las llamadas “Cookies”, datos de texto que se guardan en su ordenador y a través de los cuales se puede llevar a cabo un análisis del uso de páginas web. La información generada a través de una Cookie sobre el uso de esta página (incluida su dirección IP) se copiará y guardará en un servidor de Google en EE. UU. Google utilizará esta información para analizar su uso de la página web, para reunir informes sobre la actividad de los usuarios de la página web y para proporcionar un rendimiento de los servicios relacionados con el uso de Internet. Si fuera necesario, Google también cederá esta información a terceros, siempre que esté requerido por la ley o dicho tercero procese estos datos por encargo de Google. En ninguna circunstancia vinculará Google su dirección IP con otros datos de Google. Usted puede impedir la instalación de las Cookies mediante los ajustes correspondientes en su servidor de software; sin embargo, puede que no pueda utilizar las funciones de la página web en toda su extensión. Al utilizar esta página web, usted acepta el tratamiento de los datos recopilados sobre usted por Google en la forma descrita anteriormente y con el propósito anteriormente mencionado.

En este espacio web, se utilizan tecnologias de Google Analytics

 

Google AdWords le permite llegar a las personas que hayan visitado su sitio web anteriormente y asociar una audiencia determinada a un mensaje concreto. El remarketing es sin duda un método fantástico para conseguir que los usuarios que han visitado su sitio vuelvan a hacerlo; sin embargo, es preciso informar a estas personas de que está recopilando información para la función de remarketing o audiencias similares a traves de Google Adwords en su sitio web.

www.greincat.cat, se utilizan los servicios relacionados con Google Adwords.

 

Captcha es un sistema de verificación online que comprueba que un formulario ha sido escrito por un humano y no por una máquina. Aunque en ocasiones pueden resultar molestos, cumplen su función: evitan que robots, bots o máquinas envíen información a través de los formularios de una web de manera automática e indiscriminada.

En nuestra pagina www.greincat.cat, se utilizan verificaciones por CAPTCHA

 

El Espacio WEB

Cuando un usuario se conecta con esta web para comentar un post, mandar un correo al titular, publicar en el blog, en el caso que lo haya, o suscribirse, realizar alguna contratación de servicios o formación, está facilitando información de carácter personal de la que es responsable GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA. Esa información puede incluir su dirección IP, nombre, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, información de pago y otra información demográfica. Al facilitar estos datos, el usuario da su consentimiento para que su información sea recopilada, utilizada, gestionada, y almacenados por GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA, sólo como se describe en la presente Política de Privacidad.

En el caso de existir un espacio, contemplado para recabar las consultas y sugerencias realizadas, la información será exclusivamente utilizada para responder a las cuestiones planteadas.

Salvo en los campos en que expresamente se indique lo contrario, la entrega de la información requerida en los formularios de solicitud de datos tiene carácter obligatorio para la correcta gestión de las solicitudes, consultas y sugerencias por Ud. planteadas.

La falta de cumplimentación de los campos determinados como obligatorios, o el suministro de datos incorrectos, imposibilitará que www.greincat.cat pueda gestionar correctamente las mismas.

El Sitio Web contiene textos elaborados con fines meramente informativos o divulgativos que pueden no reflejar el estado actual de la legislación o la jurisprudencia y que se refieren a situaciones generales por lo que su contenido no puede ser aplicado nunca por el usuario a casos concretos. Las opiniones vertidas en los mismos no reflejan necesariamente los puntos de vista de GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA. El contenido de los artículos publicados en este Sitio Web no puede ser considerado, en ningún caso, sustitutivo de asesoramiento legal.

Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por terceros. GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA no responde de los contenidos ni del estado de dichos sitios. El uso de enlaces externos tampoco implica que GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYArecomiende o apruebe los contenidos de las páginas de destino.

 

Las Redes Sociales

GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA hace uso de las redes sociales Facebook, Instagram, linkedin, a quien se realiza una transferencia internacional de datos, de tipo analíticos y técnicos en relación con el Sitio Web siendo en sus servidores en los que GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA trata los datos que, a través de ellas, los usuarios, suscriptores o navegantes entregan a GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYAo comparten con esta.

 

Newsletters

GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYArealizara, a traves de Mailchimp el servicio de envío de newsletters (boletines por correo electrónico). En el caso de estar suscrito, se almacenará tu correo electrónico, nombre y aceptación de la suscripción. Puedes anular en cualquier momento dicha suscripción al boletín mediante un enlace específico situado al fondo de cada envío que recibas.

 

Contenido incrustado desde otras webs

Este sitio puede incluir contenido incrustado (p.ej. vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado desde otras webs se comporta del mismo modo que si el visitante ha visitado la otra web.

Estas webs pueden recopilar datos sobre ti, usar cookies, incrustar seguimiento de terceros, y vigilar tu interacción con el contenido incrustado, incluido el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta o estás conectado a esa web.

 

Otros servicios

Ciertos servicios prestados a través del Sitio Web pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de datos personales. Se hace indispensable su lectura y aceptación con carácter previo a la solicitud del servicio de que se trate.

PROTECCIÓ DE DADES

Datos y Derechos de los usuarios

A los efectos de lo previsto en RGPD 679/2016, del Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos al Usuario de la existencia de ficheros de datos de carácter personal que responden a la finalidad de gestionar las consultas y sugerencias formuladas por los Usuarios.

 

Finalidad del tratamiento de sus datos personales

– Permitir a GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA la venta de productos y/o la prestación de servicios destinados a particulares o bien empresas, a través de cualquiera de las posibles plataformas de comercialización, incluida la del presente sitio web a través de los espacios dispuestos a tal efecto.

– Permitir el alta y la gestión de usuario de la web si procede.

– Remitir información a propósito de los productos o servicios de GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA que entendamos que pueden ser de su interés, tanto si usted es usuario de GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA como si no lo es y nos lo ha solicitado expresamente.

– Responder a dudas o preguntas planteadas a partir de los espacios dispuestos a tal efecto en la web o a través de otros canales de comunicación.

– Posibilitar la gestión de su solicitud respecto a alguna de las ofertas publicadas, por GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA, a través del sitio web o por cualquier otro  canal habilitado.

– Posibilitar la correcta gestión de la relación comercial entre los clientes y/o proveedores y GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA

 

Legitimación para el tratamiento de sus datos

– Para la venta de productos o la prestación de servicios, la ejecución de un contrato.

-Para la remisión de información, a propósito de productos o servicios, en caso de que se trate de un consumidor/usuario de productos o servicios de GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA, un interés legítimo de GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA/art 21.2 LSSI.

– En caso de que no se trate de un consumidor o usuario de productos o servicios de GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA, la base de legitimación para la realización de envíos será su consentimiento.

 

Conservación de los datos

Datos de los clientes que ya mantienen una relación comercial con GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

 

Datos cedidos por el usuario a través de este espacio web

Los datos proporcionados se conservarán mientras el usuario no acceda a sus derechos indicando lo contrario, a través de los canales legalmente establecidos.

 

Datos obtenidos anteriormente a la entrada en vigor del RGPD

Le informamos que desde GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA tratamos la información que tenemos en nuestras bases de datos, cedida por Vd. antes de la entrada en vigor del actual RGPD, con el fin de mantener una relación comercial con Vd. e informarle puntualmente de novedades y servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga esta relación o hasta que Vd. Nos indique lo contrario a través de los canales legales establecidos a tal fin.

 

Datos de los suscriptores a la newsletter

Desde que el usuario se suscribe hasta que se da de baja, a través de los canales legalmente establecidos.

 

Datos de los usuarios en redes sociales

Desde que el usuario ofrece su consentimiento hasta que lo retira.

 

Cómo ejercitar los derechos

Puedes dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA o a la dirección de correo electrónico indicado en el encabezamiento de esta política de privacidad, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento identificativo similar, para solicitar el ejercicio de los derechos siguientes:

– Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: podrás preguntar a GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA si se está tratando tus datos.

– Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o supresión.

– Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán conservados por GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA.

 – Derecho a oponerse al tratamiento: GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA dejará de tratar los datos en la forma que indiques, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando.

– Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quieras que tus datos sean tratados por otra firma, GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA, te facilitará la portabilidad de tus datos al nuevo responsable.

– Derecho al olvido: En todo momento tendrás derecho a revisar, recuperar, anonimizar y/o borrar, total o parcialmente, los datos almacenados en el Sitio Web.

 

Exactitud y veracidad de los datos

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita a www.greincat.cat exonerando al Prestador de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o suscripción.

 

Notas y aclaraciones

GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo. Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con otros profesionales para organizar formaciones o realizar servicios, en esos casos, se requerirá consentimiento a los usuarios informando sobre la identidad del colaborador y la finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos estándares de seguridad.

 

Brechas de seguridad

GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia de virus. No obstante, debes ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.

También, GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA dispone de un sistema de vigilancia de seguridad activo que informa de cada actividad de los usuarios y posibles brechas en la seguridad de los datos de los usuarios. En caso de detectarse alguna brecha, GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA se compromete a informar a los usuarios en el plazo máximo de 72 horas.

 

Web y hosting

El Sitio Web de GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA cuenta con un cifrado SSL TLS v.1.2 que permite el envío seguro de datos personales a través de formularios de contacto de tipo estándar, alojados en los servidores que GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA

 

Derechos de propiedad intelectual e industrial

Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el portal GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter exhaustivo el texto, las imágenes, los diseños, software, contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de los mismos), material audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos registrados, de acuerdo con los tratados internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España.

 

Aceptación y consentimiento

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de estos por parte de GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYAen la forma y para las finalidades indicadas en el aviso legal.

 

Cambios en la presente política de privacidad

GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Prestador anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.