Fegeca aclareix que la recent publicada Directiva d’Eficiència Energètica (UE) 2023/1791 no prohibeix en cap cas les calderes de gas ni estableix l’obligatorietat de substituir-les per bombes de calor. L’objectiu que es persegueix és la reducció del consum denergia mitjançant la millora de l’eficiència, la reducció de les emissions GEH i la utilització d’energies renovables.

Com afecta les calderes?

  • En cap cas la directiva posa data per fi de les calderes de gas ni obliga a substituir-les per bombes de calor.
  • Planteja la reducció progressiva de la utilització de combustibles fòssils, però sense prohibicions.
  • En determinades condicions i durant un període de temps transitori, es podran comptabilitzar els estalvis denergia procedents dactuacions relatives a la combustió directa de combustibles fòssils.
  • Les calderes que usen biomassa, biodièsel, hidrogen verd o biometà compleixen els objectius, així com les bombes de calor, i es podran promoure tecnologies combinades, com ara solucions híbrides amb combinacions entre caldera, bomba de calor d’ACS, solar tèrmica, fotovoltaica, biomassa, etcètera.

FENIE ha recopilat en un document les actuacions de manteniment i inspecció necessàries de les instal·lacions d’un edifici, per donar a conèixer entre els usuaris finals aquestes tasques de manteniment. Fa referència a les instal.lacions elèctriques, tèrmiques i de telecomunicacions.