La figura de la dona en la construcció correspon a una dona de 43,6 anys, amb estudis superiors i nacionalitat espanyola i arriba a l’11,2%, el percentatge més alt des del 2015. L’informe “Dones en el sector de la Construcció 2023” publicat per l’Observatori Industrial de la Construcció ha indicat un augment en 7.500 respecte al 2022 del nombre de dones afiliades a la Seguretat Social de la construcció. Aquesta xifra suposa un total de 154.837 professionals i una representació del 11,2% en relació al conjunt de persones treballadores al sector, la més gran des del 2015.

Perfil de la dona treballadora en construcció

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa de l’Institut Nacional d’Estadística, el perfil de la professional ocupada en construcció correspon a una dona amb una edat de 43,6 anys, majoritàriament amb estudis superiors (61,3%) i de nacionalitat espanyola (84,3%).

Situació laboral de la dona al sector

En aquest 2023 el nombre de treballadores en la construcció inscrites al Règim General es col·loca en 114.106 (73,7%). Pel que fa a les dones autònomes, aquestes van sumar 40.731, fet que suposa un creixement del 3,4% en comparació a l’any anterior. Atenent el tipus de contracte, el 91,1% de les dones ho fa a través de contractes indefinits i només el 8,9% compta amb contractes temporals. Pel que fa a la jornada laboral, el 75,3% compta amb contractes a jornada completa i el 24,7% treballa a temps parcial.