Una superilla és una unitat urbana més gran que una illa de cases però més petita que un barri, amb carrers pacificats. L’Ajuntament de Barcelona vol impulsar en quatre anys el programa de noves superilles pilot a diferents barris de Barcelona, amb vocació d’anar-se estenent per tota la ciutat.

Les cinc zones pilot se situen al Poblenou, a la plaça de les Glòries, a l’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample, a Hostafrancs i a la Maternitat i Sant Ramon   
Mireu video aquí 

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018), aprovat al març de 2015, estableix prioritats en matèria de mobilitat durant els propers anys. El Pla pretén potenciar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic i situar la contaminació atmosfèrica per sota dels límits que marca la Unió Europea. Els seus eixos estratègics són aconseguir una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient.

L'objectiu d'aquest projecte és doble. En primer lloc, elaboració i difusió del Pla, a través d'una presentació gràfica que presenta el conjunt d'estratègies, actuacions i bondats del pla.

En segon lloc, assessorament tècnic relatiu al seguiment de les actuacions previstes en el PMU. Planificació i organització de les tasques a realitzar pels diferents departaments i organismes implicats. Assessorament sobre l'elaboració dels informes de seguiment periòdics dirigits a les administracions implicades i la ciutadania, en relació al grau d'execució de les actuacions i l'avaluació dels indicadors de seguiment establerts.

Més informació:
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/presentacio

http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/presentacio

http://www.bcnecologia.net/ca/projectes/difusio-del-pla-de-mobilitat-urbana-de-barcelona-2013-2018-i-assessorament-al-seguiment-de