Ajuts de la Generalitat en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges:

El període de presentació de sol·licituds és del 7 de juliol al 15 de novembre de 2020.

Aquests ajuts s’adrecen a comunitats de propietàris que no hagin sol·licitat o obtingut una subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat a l’any 2020

  • Línia ICF3.2. Per a comunitat de propietaris amb morositat fins el 8% sempre que aquestes aportin garanties que responguin al criteri de solvència exigit per retornar el préstec. Les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 5% tot i que excepcionalment es podran valorar operacions.
  • Línia ICF3.1. Exclusivament per comunitats de propietaris dels edificis d’habitatges dels barris socials que administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 13% . Veure llistat de barris en aquest enllaç.

No poden accedir a aquests préstecs les persones propietàries d’habitatges unifamiliars ni les persones jurídiques o físiques propietàries d’edificis d’habitatges, ni comunitats de propietaris amb operacions  inferiors als 30.000 euros per comunitat de propietaris i màxim de 20.000 euros per habitatges  de la comunitat.

Podeu consultar les preguntes freqüents sobre aquestes línies de préstec en el següent enllaç