Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil.

Aquelles empreses i entitats amb centre de treball a Catalunya que contracten joves inscrits a la Garantia Juvenil, o participen en programes promoguts per entitats col·laboradores d'aquesta iniciativa europea, poden obtenir subvencions i bonificacions que, en tot cas, seran acumulables i compatibles amb altres plans i ajuts del SOC.

Els incentius, tant per a empreses com per a emprenedors i treballadors autònoms, que es detallen en aquest apartat consisteixen en un seguit d'actuacions i mesures enfocades a incentivar la contractació, reduint les cotitzacions socials d'empresa fins a un 100% i oferint subvencions mensuals equivalents al Salari Mínim Interprofessional.

Fes clic a cada imatge per a obtenir més informació:
 

fes clic a la imatge per a tenir més informació

fes clic a la imatge per obtenir mes informació Emprenedors i traballadors Autònoms