El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert des del 9/12/2016  la segona convocatòria de subvencions per fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi i l’obre per primera vegada a vehicles destinats a usos comercials i al transport de mercaderies que operen en els 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona decretats com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

La convocatòria, que publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  preveu destinar 300.000 euros a incentivar la renovació. En concret, 200.000 euros es destinaran a les actuacions de compra de cotxes elèctrics purs, elèctrics d’autonomia estesa o híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 quilòmetres i 100.000 euros a híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (euro 5 o superior), o els que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel amb motor de benzina.

TIPUS DE VEHICLES SUBVENCIONABLES:
Vehicles de categoria M1 (vehicles de vuit places com a màxim, exclosa la del conductor, dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin:
Vehicles elèctrics purs.
Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.
Vehicles híbrids endollables amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km.
Vehicles híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior).
Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.
Vehicles de categoria N1 (vehicles la massa màxima dels quals no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies, segons la Directiva 001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin:
Vehicles elèctrics purs.
Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.
Vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km.
Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

IMPORT DE LES SUBVENCIONS:
Per la compra d'un vehicle de categoria M1 que sigui elèctric pur, un elèctric d'autonomia estesa o un híbrid endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km: 4.000 €.
Per la compra d'un vehicle de categoria M1 que sigui híbrid de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior) o que empri com a font d'energia GLP, gas natural, o bifuel amb motor de benzina: 1.000 €.
Per la compra d'un vehicle de categoria N1 que sigui elèctric pur, un elèctric d'autonomia estesa o un híbrid endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km: 4.500 €.
Per la compra d'un vehicle de categoria N1 que empri com a font d'energia GLP, gas natural, o bifuel amb motor de benzina: 1.200 €.

TERMINI
Per compres efectuades des del 5 abril de 2015 fins la data máxima de presentació: entenem que serà el dia 9 de febrer de 2017

DOCUMENTACIÓ
Telemàticament: La documentació requerida es presentaran preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i mitjançant el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya. La sol•licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent:  http://web.gencat.cat/ca/tramits

Presencialment: En el cas de presentació presencial, les sol•licituds, acompanyades de la documentació requerida, es poden presentar a les dependències següents:
– Departament de Territori i Sostenibilitat (avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029, Barcelona).
– Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (avinguda Diagonal, 523-525, 08029, Barcelona).
– Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).

En aquest resum trobes la informació més destacada que pots ampliar en aquest link.