Coneixes les teves responsabilitats al subcontractar autònoms o empreses? Responsabilitat solidària o subsidiària? Com m’afecta la subcontractació d’obres o serveis mal realitzats?