Davant les consultes que hem tingut referents als conductes d’extracció de fums de les noves calderes per calefacció i ACS, us adjuntem, per cortesia del Gremi d’Instal.ladors, la circular del 2013.

Descarrega Aquí la Circular

Com a resum, per poder ventilar a façana i no a coberta, la caldera individual haurà de ser:

  • Estanca
  • de tir forçat P ≤ 70 kW
  • de tir natural: Producció ACS P ≤ 24,4 kW
  • amb emissions sota *NOx (classe 5)

– El RITE permet una excepció a l'evacuació per coberta per al cas de renovació. Si la caldera és de baix NOx (classe 5), es pot evacuar per façana complint els requisits  a distàncies entre els terminals i obstacles o finestres, etc.

– Les calderes de condensació compleixen aquest requisit de baix NOx, amb el que es poden acollir a aquesta excepció, i podrien instal·lar-se en aquesta configuració. De totes maneres, cal tenir en compte que els fums d'aquestes calderes tenen una temperatura molt baixa i un alt contingut en vapor d'aigua, amb el que formen un  blanc clarament visible. En la situació actual, els productes de combustió de calderes atmosfèriques o estances estàndard tenen major temperatura, i en ser el gas un combustible molt net amb prou feines es veuen. D'altra banda, la baixa temperatura fa que en ocasions, el plomall pugui anar cap avall. En definitiva, provocarà problemes de convivència amb els veïns. Per tant, per evitar aquests problemes, es recomana l'evacuació sempre que es pugui per coberta.