EN QUIN CONVENI LABORAL ESTÀ LA VOSTRA EMPRESA?

Gràcies a l’acord amb PIMEC us informarem de com podeu obtenir un informe laboral a on us recomani a quin conveni cal que estigui la vostra empresa.

Es tracta d’un estudi personalitzat que us assessorarà sobre  el conveni col·lectiu que hauria de ser d’aplicació a la vostre empresa.

Poseu-vos en contacte amb el Gremi i us informarem del procediment i cost: cuinescat@greincat.cat

La feina del reformista engloba moltes altres, per això molts de vosaltres estareu en algun dels seguents convenis Laborals:

El fet d’estar en un conveni o en un altre, dependerà de quina sigui la vostra activitat principal.

Si només us dediqueu a la reforma d’interiors i la vostra principal activitat és la venda de mobles de cuina i/o bany, recordeu, que el Conveni del Comerç del Moble a l’art. 2 diu:

és d’obligat compliment per a totes les empreses l’activitat principal de les quals sigui la del comerç de mobles de la llar, de cuina, de bany, d’oficines, i dels seus complements; i que comportin els treballs i reformes necessàries per a la decoració, la seva instal·lació i adequació de l’espai; i als treballadors de les mateixes. No obstant això, les disposicions d’aquest conveni tenen el caràcter voluntari de supletòries per a les empreses i els treballadors que segueixin regint-se per altres convenis del mateix ram, però en diferent territori; qualssevol de les empreses esmentades i dels treballadors podran assumir de comú acord i en qualsevol moment, l‘exclusivitat d’aquest conveni.”

Existeix la figura del reformista i les seves diferents categories i  afecta totes les empreses i els centres de treball situats al territori de Catalunya.

Les taules salarials són molt diferents a cada conveni.

Per aquells que esteu dins del Conveni de la Construcció, recordeu que cal abonar anualment a la Fundació Laboral de la Construcción el 35% sobre la base de la Seguretat Social.(Libro I, Título V, art. 116)

Recordeu també que segons el Conveni Laboral en què estigui la vostra empresa, l’empresari ha de tenir una assegurança per treballador.

Aquesta assegurança, com el seu nom indica, ve establerta pel conveni en què s’enquadra la vostra activitat i és de caràcter obligatori. Cobreix els accidents que pugui sofrir el treballador en l’acompliment de la seva labor. El prenedor és l’empresa i l’assegurat cadascun dels empleats.

EL GREMI US OFEREIX EL MILLOR PREU: des de 1€/mes/treballador