L'Associació Espanyola de Normalització, UNE, ha publicat la Norma UNE 138002 “Regles generals per a l'execució de revestiments amb rajoles ceràmiques per adherència”. Es tracta de la primera norma tècnica espanyola que indica al sector dels revestiments amb rajoles cerámiques cómo ha de realitzar-se la instal·lació d'aquestes peces per garantir la seva qualitat, durabilitat i prestacions tècniques i estètiques. Aquest document aspira a ser la referència en el seu àmbit.
Aquest document respon a les necessitats de millora contínua de la qualitat en la instal·lació d'aquests productes i redundarà en una major professionalització del sector i en la millora de la satisfacció del client.

Objecte i camp d'aplicació
Aquesta norma defineix la qualitat dels revestiments amb rajoles ceràmiques i té per objecte establir les regles generals i processos associats per al disseny, selecció de materials, preparació, instal·lació, lliurament i manteniment d'ús dels sistemes ceràmics que s'han de contemplar per garantir la seva qualitat i durabilitat, així com les seves prestacions tècniques i estètiques.

Com s’aplicarà aquesta Norma?
El primer que hem de tenir clar, és que les normes tècniques emeses pels organismes de normalització (en aquest cas AENOR), són, per definició voluntàries.
També hem d'expressar, pel que fa a l'aplicació de la Norma, que les administracions competents, poden emprar-les en els plecs de prescripcions tècniques, i que les organitzacions privades poden, també, fer referència a aquest document en els seus plecs de compra o requisits contractuals, passant així a ser d'obligat compliment per a les parts.

Després de la seva publicació en el B.O.E. a mitjans de  novembre, la Norma UNE 138002:2017 ja està disponible, de forma oficial, al catàleg de AENOR.