Ja tenim aquí el primer trimestre fiscal d’aquest any 2018.

Des del dia 1 d’abril fins el dia 20 d’abril, a tots els autònoms i societats ens toca presentar els impostos a l’Agència Tributaria, corresponents al primer trimestre de 2018.

Això comprèn tots els ingressos i despeses amb dates entre 1 de gener i 31 de març de 2018.

Recorda que si vols domiciliar els pagaments, només tens fins el dia 15 d’Abril.

 

Quins models s’han de presentar?

Com s’ha de fer?

Model 303 – IVA

El model 303, és el model d’autoliquidació d’IVA.

El resultat final és la diferència entre l’IVA repercutit (el que hem cobrat als nostres clients) i l’IVA suportat (el que hem pagat als nostres proveïdors)

iva primer trimestre 2018

model 303 iva primer trimestre 2018

Model 130 – IRPF

El model 130 és el model oficial de la declaració per liquidar el pagament fraccionat a compte de l’IRPF, per tots aquells autònoms que estan en Estimació Directa.

Amb aquesta declaració calculem el benefici de l’exercici fins el moment de fi de trimestre,  (ingressos des del dia 1 de gener menys despeses des del dia 1 de gener), sobre aquest benefici, aplicarem de manera general el 20% per pagar a hisenda (en alguns casos aquest % pot variar).

Aquest pagament anirà a compte de la nostra declaració de renda de l’any 2018.

Model 130 – IRPF a compte

Model 111 – RETENCIONS IRPF

Aquest és un model també trimestral, on liquidarem les retencions practicades a treballadors i/o professionals que ens hagin fet retenció en les seves factures.

Model 111 – Irpf Treballadors i Professionals

Model 115 – RETENCIONS LLOGUER

Amb el model 115, declarem les retencions que ens han aplicat al lloguer del local de la nostra activitat.

Model 115 – IRPF lloguers

 

En alguns casos podeu tenir altres models a presentar també durant aquest trimestre. Consulteu amb el vostre assessor. O amb el calendari de l’Agència Tributària.

Calendari AEAT