El Gremi va signar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022  el 2 de novembre de 2000 i el 7 de febrer de 2017 es va renovar.

Amb la Signatura d’aquesta acta assumim la nostra coresponsabilitat en la construcció d’una Barcelona més sostenible, d’acord amb els objectius i les línies d’acció recollits al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, que és és un projecte compartit i un marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la sostenibilitat

A la vegada, ens comprometem a treballar activament i a fer públiques les accions concretes que configuren la contribució del nostre sector.

Cada any, el Gremi elabora un Pla d’Acció i abans del 30 de juny cal l’adhesió de cada agremiat al Pla de Sostenibilitat.

Tots els Agremiats de Barcelona ciutat que vulgueu mantenir les bonificacions actuals pel proper 2019 us heu d’adherir al Pla d’Acció de Sostenibilitat del Gremi 2018.

Les empreses agremiades que us volgueu beneficiar de la targeta verda i de la bonificació del 10% a la taxa d’escombraries pel 2019 caldrà que us adheriu (via web) marcant com a mínim una de les accions proposades pel Gremi.

Cal que marqueu les accions que realment us comprometeu a acomplir, ja que en qualsevol moment, l’Ajuntament podrà sol.licitar que justifiqueu que ho heu fet.


Tots aquells que no ho facin,  no podran gaudir d’aquests avantatges.