‘Píndoles de cine’ és un taller pràctic en el qual s’aborden els diferents problemes relacionats amb la gestió del negoci i amb la relació família-empresa-propietat que afecten l’empresa familiar, a partir de diversos fragments audiovisuals que serviran com a punt de partida per a la reflexió.
El curs brindarà als membres de les famílies empresàries les eines necessàries per començar a planificar el relleu generacional, fer els primers passos per professionalitzar el negoci i intentar resoldre els conflictes o mancances de comunicació a l’empresa i/o amb la família que n’amenacen la continuïtat.

Els objectius són:
• Analitzar la situació i els problemes existents a la pròpia empresa familiar.
• Reflexionar sobre el relleu generacional, la professionalització i la comunicació al negoci familiar.
• Començar a prendre aquelles mesures necessàries per garantir la continuïtat de l’empresa familiar en el temps i a través de les generacions.