Ja tenim disponible l’ App gratuïta de PIMEC (per a socis de PIMEC i per Agremiats del Gremi de Reformes d’Interiors, Cuines i Banys de Catalunya)

Com segurament ja sabreu, des d’ahir 12 de maig, ha entrat en vigor l’article 10 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, pel qual s’obliga a totes les empreses a tenir un sistema que acrediti el registre horari de la Jornada Laboral dels seus treballadors:

Articulo 10.- Registro de Jornada

«34.9 Estatuto de los Trabajadores. 

La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. 

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. 

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

A què obliga la nova normativa? El registre horari ha de ser diari, i ha d’incloure l’hora d’entrada i de sortida de cada treballador. Els treballadors també tindran l’obligació de fitxar sempre que abandonin el lloc de treball (descansos, hores per dinar, etc.)
El sistema de registre ha de ser veraç i fiable, però la norma no explicita quin sistema s’ha de fer servir, simplement que es registri d’una manera fidedigna l’entrada i la sortida del treballador del seu centre de treball
Els registres de jornada s’han de conservar durant 4 anys, tenint-los a disposició de treballadors, sindicats i en cas que hi hagués una Inspecció de Treball i la Seguretat Social.
En cas que no s’estigui aplicant, les sancions poden anar de 626 € a 6.250 €, depenent del nombre de treballadors o del volum de negoci de l’empresa.

Aquest registre, ha d’incloure:

  • L’horari d’entrada i sortida de cada treballador.
  • Ha d’estar signat cada dia tant per l’empresa com pel treballador.
  • Els treballadors que no s’hagin de presentar davant l’empresa per iniciar la seva jornada, també hauran de portar aquest registre.
  • Aquest registre, haurà d’estar durant quatre anys, a disposició dels treballadors, Inspecció o Seguretat Social.
Plantilla Excel
Solucions tecnològiques de l’assessoria del Gremi

Solucions tecnològiques de PIMEC per a Agremiats

Per a les empreses que hagin de buscar altres alternatives, degut a la mobilitat dels seus treballadors, us convidem a posar-vos en contacte amb l’empresa de consultoria GESLEX

Us posem l’enllaç al seu comunicat en referència al Registre Horari.