Recentment s’ha publicat la nova norma DIN 18534, que regularitza la impermeabilització de zones humides.

Aquesta nova norma d’impermeabilització té en compte per primera vegada la impermeabilització de sòls i parets en combinació amb ceràmica i pedra natural.

img_2892En aquest sentit formen part de la norma tots els sistemes d’impermeabilització mitjançant làmines i panells, les proteccions “afegides”

La nova norma exigeix també la protecció de les zones per darrere i per sota de banyeres i plats de dutxa contra possibles filtracions d’aigua.

Aquesta protecció solament s’aconsegueix mitjançant bandes impermeables perimetrals o continuant la impermeabilització per darrere i per sota de les banyeres.

Al mateix temps, no es considera una impermeabilització suficient el segellat de les juntes perimetrals dels elements prefabricats amb masilles elàstiques.