El proper 25 de maig vencen els dos anys d’adaptació i començarà a aplicar-se el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, aquesta normativa pot suposar importants canvis per a les empreses. LOPD

 

Alguns dels més rellevants són:

  • No s’accepta ja el consentiment tàcit i est ha de ser explícit. També ha de ser revocable a qualsevol moment.
  • La comunicació de fallades haurà de fer-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en un termini de 72 hores.
  • Sorgeix la figura del DPO  “data protection officer” o delegat de protecció que s’encarrega d’identificar tots els possibles riscos i buscar solucions per solucionar-los. Aquesta figura és obligatòria per a organitzacions que compleixen determinats requisits. El reglament estableix una sèrie de proteccions en l’àmbit laboral pel DPO que convé conèixer si la seva empresa està obligada a designar aquest rol.
  • Es contempla el dret a l’oblit (la sol·licitud que s’eliminin dades).
  • S’estableix un límit mínim a partir del com un menor pot facilitar dades personals sense consentiment del tutor (14 anys en el cas espanyol).

Ley-de-proteccin-de-datos
Aquest Reglament pretén generar un major compromís de les organitzacions, públiques i privades, amb la protecció de dades. La gestió de la implementació d’est serà clau en cada cas per minimitzar les interrupcions del dia a dia i, per descomptat, les possibles sancions.

Les sancions previstes poden ser tant econòmiques (es contemplen xifres de 10 o 20 milions d’euros o l’equivalent al 2% o el 4% de la facturació anual) com a operatives, prohibint o limitant la recol·lecció de dades o la seva transferència.

Si ho desitgeu podem ajudar-vos en aquest procés gràcies al nostre col·laborador Elisyon, empresa d’àmbit amb àmplia cobertura i experiència, amb qui tindreu unes condicions especials.

No dubteu en contactar amb nosaltres.

Clik aquí per + info