La Instrucció ara dictada assenyala que el criteri de la Sala IV del Tribunal Suprem, reiterat també en la Sentència de data 20/4/2017 (Rec. de cassació 116/2016), és que les empreses no estan obligades amb caràcter general a portar un registre de la jornada diària de treball.

Per a més informació us posem l'enllaç a la web de PIMEc