Dimarts 4 de maig de 2021, es va signar el conveni amb Abanca. Gràcies a aquest acord els Professionals Agremiats tindran a la seva disposició una eina amb unes condicions especials pel finançament de les obres de reforma dels seus clients amb la qual podrà oferir quotes a la seva mida.
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. és una entitat financera gallega, líder al nord-oest peninsular, amb presència a tot el territori estatal espanyol i a 7 països més.