El Gremi va celebrar el passat dimarts 28 de novembre la Junta Directiva 136, on, d’entre els punts del dia, es van aprovar algunes modificacions en els càrrecs dels membres de la Junta Directiva.

 

Per motius personals, el Sr. Eloi Parent (DAVELOR), Secretari i Tresorer deixarà d’ocupar aquests càrrecs per motius estrictament de caràcter personal i que l’impedeixen dedicar el temps necessari al projecte engegat.

Des de la Junta Directiva i molt especialment des de Presidència i personal del Gremi agraïm la seva dedicació a l’entitat els darrers anys.

El càrrec de Secretari serà cobert amb la incorporació del Sr. Oscar Nieto (STANDAL) i el càrrec de Tresorer pel Sr. Xavier Martí (TOT REFORMA)

El càrrec de Vocal ocupat fins a la data pel Sr. Xavier Perez Payarols (XlaKASA) serà renovat amb la incorporació de la Sra. Francesca Valero (Studimesdos).

Volem agrair des de tots els membres de la Junta Directiva i equip professional la seva aportació durant tot aquest temps.

Així doncs, la composició actual de la Junta Directiva del Gremi és la següent:

PRESIDENT: Sr. David Albert Castellví de REFER HOME
SECRETARI: Sr. Oscar Nieto Gomez de STANDAL
TRESORER: Sr. Xavier Martin Lobelle de TOT REFORMA
VOCAL: Sr. Salvador Payes Castell de CUIBANY INTEGRAL
VOCAL: Sr. Ramon Mitjans Espuny de Cuina Confort
VOCAL: Sr. Jose Luis Rivera Gancedo de NEO FORMA
VOCAL: Sr. Carlos Llorens Decoreforma-Cuina casa Nova
VOCAL: Sra. Erica Camuñas de UNICOR
VOCAL: Sra. Francesca Valero de Studimesdos

Aquets càrrecs seran ratificats a la propera Assemblea General, d’acord amb els Estatuts del Gremi.