La Panera del Gremi, la tenim preparada per lliurar-la al propietari de la Participació Guanyadora. amb el número 0143

Veure aquí les Bases