L’IVA a la reforma de la llar

portadas

Qui ho decideix? Qui l’imposa?

L’aplicació de l’IVA reduït (10%) o la del general (21%), no és una opció, és una obligació tributaria.

L’IVA reduït en la reforma (10%), segons l’Agència Tributària, únicament es pot aplicar quan es compleixen els següents requisits:

  • Que la reforma la contractin els particulars o comunitats de propietaris i es realitzin a habitatges utilitzades per persones físiques per al seu us particular o en elements comuns d’edificis d’habitatges.

  • Que la construcció o rehabilitació de l’edifici hagi finalitzat com a mínim dos anys abans de l’inici de les obres de reforma.
  • Que els materials aportats, facturats com a més import del servei, no superin el 40% del import total facturat.

Aquest últim punt, el que els materials aportats no superin el 40% de l’import total facturat, és molt difícil d’aconseguir, en la majoria dels casos de reformes de cuines, banys o reformes integrals, atès que els materials aportats sempre superen més del 40% de la facturació.
format noticies web

Els professionals adherits al Gremi de Reformis d’interiors, cuines i banys de Catalunya, estan degudament assessorats per a l’adequada aplicació del tipus impositiu en les seves factures, cada pressupost i cada factura, es calcula segons la Llei de l’IVA. (Segons el Reial decret –Llei 20/2012, de 13 de juliol).

Si que és cert, que els professionals que facturen segons la normativa imposada per Hisenda, es troben amb una competència deslleial, on s’aplica de manera improcedent el 10% en les seves factures. Solen pertànyer al grup de competència deslleial que es pot trobar en els diferents sectors professionals i que tant perjudica als particulars com als professionals. Per això des del Gremi de Reformes d’interiors, cuines i banys de Catalunya, venim sol·licitant a l’Agència Tributària que elimini el requisit del 40% de materials aportats, perquè el particular pugui reduir significativament els costos de la reforma de la seva llar i així poder protegir en bona mesura les bones pràctiques tant per al bon professional, com al particular.

 

Per a més informació fes clic aquí.