Píntola formativa Gestió de Reclamacions de Consum en el Sector de Cuines, Banys i Reformes de la Llar

Us explicarem:

  • Les obligacions en la prestació de serveis de les empreses del sector de cuines, banys i reformes.
  • El pressupost, la factura i les garanties. Recomanacions
  • Les relacions amb els serveis de marca.
  • Mediació, arbitratge i procediment sancionador en l’àmbit del consum.
  • Quins cartells cal tenir vissibles?
  • Es pot cobrar el pressupost?

Veurem casos pràctics i podreu fer consultes.

TITOL-GARANTIES-A LA REFORMA DE LA LLAR

A càrrec de:

Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret – Especialista en dret del Consum i Responsabilitat social corporativa