Com ja sabeu, des de l’1 de gener de 2020 està en funcionament la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, que restringeix la circulació a la ciutat (excepte Rondes) dels vehicles més contaminants catalogats per la DGT, és a dir, aquells que no tenen etiqueta ambiental.

Segons la DGT, en la gran majoria de casos, tenen etiqueta ambiental tots aquells turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculades a partir del 2001, i dièsel a partir del 2006; per vehicles pesants o de 8 places és, per ambdós combustibles, a partir del 2005. No obstant això, s’han donat alguns casos de vehicles que han estat matriculat abans de la data que comunica la DGT, però que complien amb els requisits contaminants per obtenir l’etiqueta ambiental; en aquest cas, es pot demanar l’etiqueta ambiental i poder circular per la ZBE. 

Això pot succeir perquè alguns fabricants ja es van avançar a la fabricació i comercialització de models menys contaminants.

Com puc saber si el meu vehicle compleix els requisits d’emissions per obtenir etiqueta ambiental?

a) El primer que heu de fer és accedir al cercador de matrícules (https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/)i comprovar si al vostre vehicle li correspon una etiqueta.

b) En el cas que us aparegui SENSE DISTINTIU, podeu comprovar si el vostre vehicle compleix la normativa Euro4 (o Euro3 per turismes de benzina) anant a un taller oficial del fabricant i, en el cas que sí la compleixi, aconseguir un certificat oficial del fabricant necessari per a la recatalogació.

c)Per últim, haureu de portar aquest certificat del fabricant a una de les oficines de la DGT, juntament amb la fitxa tècnica del vehicle i una còpia del BOE que                    regula les característiques per atorgar els distintius (adjunt en aquest correu) i sol·licitar la recatalogació del vostre vehicle.

Recordar també que, tot i que la ZBE ja es troba en funcionament, el règim sancionador no estarà en actiu fins a l’1 d’abril de 2020; i que hi ha una disposició transitòria d’un any per vehicles de categoria N1, N2, N3, M2 i M3, és a dir, que la ZBE no tindrà efecte per furgonetes, camionetes, furgons, camions, camions pesats, tràilers, minibusos i autobusos fins a l’1 de gener de 2021, independentment de si són de particular o d’empresa.