Convocatòria de vaga general, convocada per part de sis sindicats per al pròxim 8 de març de 2019, en diferents franges horàries.

Els motius coincidents a les convocatòries són el rebuig a la discriminació de les dones al mercat laboral, a la bretxa salarial i a la violència masclista.
Estem pendents de rebre l’ordre de serveis mínims preceptius que dicti el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Us la farem arribar tan bon punt ens sigui comunicada.

 

Altres dades d’interès per les empreses davant la convocatòria:
Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que el/la treballador/a que secundi la vaga no pot ser substituït/da.

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

  • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.
  • Part proporcional de pagues extres.
  • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances.

Efectes en les cotitzacions
El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i per tant queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.
L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors els contractes dels quals hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació.