Benvolguts companys i agremiats,

Us convoquem a la reunió d'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la nostra seu social, al carrer Diputació 238-244 1er 1a, de Barcelona, el proper dia  4 d’abril de 2017 a les  13:00  h. en 1a convocatòria, i a les 13:30 h. en 2a convocatòria per tractar el següent : 

ORDRE DEL DIA

1. Apertura  i benvinguda del Sr. President
2. Nomenament de l’interventor de l’acte.
3. Lectura i aprovació -si s’escau- de l’acta de l’ Assemblea General Ordinària, celebrada el dia 24 de maig de 2016.
4. Presentació, lectura i aprovació –si s’escau- de l’estat de comptes a 31 de desembre de 2016.
5. Examen i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2017 i de les quotes per l’exercici 2017
6. Memòria 2016
7. Proposta d’actuacions 2017. Pla de Màrqueting.
8. Sorteig Sopar per a dues persones.
9. Torn obert de paraula.

Barcelona, a 15 de març de 2017

Atentament, Sr. David Albert Castellví
President del Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya

Preguem confirmeu  la vostra assistència trucant al telèfon 934 517 446
o bé per correu electrònic a cuinescat@greincat.cat