Ahir, dimarts 30 de març de 2021 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del Gremi de forma telemàtica degut a la situació actual.

Primerament, es van aprovar els Estats de comptes dels anys 2019 i 2020, així com el Pressupost del 2021.

Tot seguit es van aprovar els nous Estatuts per unanimitat La modificació dels Estatuts respon a la revisió realitzada per part dels advocats especialitzats de l’Assessoria del Gremi. Els canvis introduits consisteixen en l’adequació i actualització dels mateixos redactant-los amb un llenguatge inclusiu, s’han modificat articles duplicats, s’ha habilitat la possibilitat de realitzar Juntes Directives i Assemblees amb la modalitat telemàtica aixó com que s’ha habilitat la possibilitat d’incloure nous membres a la Junta Directiva, ampliant del nombre de membres de la Junta Directiva de 10 a 15.
Els podeu consultar aquí.

Un altre dels punts de l’ordre del dia va ser l’elecció de nou President aixó com el nomenament dels membres de la Junta Directiva. Es va realitzar la votació de la única candidatura presentada que va quedar aprovada per unanimitat. Es tracta d’una Junta composada en total per 13 membres. El Sr David Albert Castellví continua quatre anys més al front del Gremi com a President, així com el Vicepresident el Sr.Oscar Nieto Gómez, la Secretari Sra. Maria Roser Valls Suñé i el Tesorer el Sr. Xavier Martín Lobelle. A més la Junta està composada per set vocals i dos vocals honorífics. Podeu consultar tots els membres de la Junta aquí.

També es van presentar les accions dutes a terme pel Gremi durant l’any 2020 així com el Pla d’Actuacions que es durà a terme durant el present any.