Assegurança de Responsabilitat Civil

Quan feu una reforma, adquiriu unes responsabilitats civils/o penals derivades dels danys materials o personals que es produeixen durant el procés de les obres, tant a la pròpia obra com a tercers.

Per llei, esteu obligats a tenir una assegurança de Responsabilitat Civil que faci front a aquests danys.

Per ser més competitius, el Gremi us ofereix unes pòlisses de Responsabilitat Civil tant per als professionals com per a les seves empreses a preus molt avantatjosos.

Són Pòlisses obertes: l’Assegurat contracta la cobertura per a totes les obres que realitzi l’empresa durant una anualitat. Aquesta pòlissa és renovable anualment.

L’assegurança del vostre establiment no cobreix la RC per les vostres obres.

preus-rc-xarxes