Tens treballadors al teu càrrec?
Saps que hi ha molts convenis que obliguen a tenir una assegurança d’accidents pel Treballador?

Els convenis de la Construcció, el Moble i la Siderúrgia entre molts altres, obliguen a l’empresa a tenir una assegurança d’accidents i mort pel treballador.

Preu de l’Assegurança amb el Gremi Obligatòries per Conveni Laboral:
(Només per empreses agremiades)

Aquests preus són amb els capitals assegurats segons marca cada conveni laboral.

 MÉS INFO