Tens treballadors al teu càrrec?
Saps que els convenis  obliguen a tenir una assegurança d’accidents pel Treballador?

Els convenis de la Construcció, el Moble i la Siderúrgia entre molts altres, obliguen a la empresa a tenir una assegurança d’accidents i mort pel treballador.

La no contractació d’aquesta assegurança, obligada pel Conveni Col·lectiu, és un incompliment de les obligacions de l’empresa amb els treballadors que pot ser considerat una falta molt greu, amb multa de 6.251 a 187.515 euros.

L’Assegurança  de conveni col·lectiu inclou les cobertures  de Mort i Incapacitat especificades en els Convenis Col·lectius, amb la garantia de constant actualització i la cobertura a tots els treballadors donats d’alta en el TC2  del centre de treball assegurat i, per tant, la tranquil·litat de saber que l’assegurança cobreix els  capitals pactats en el conveni laboral.

Fes-la amb el Gremi i sortiràs guanyant.

Amb el Gremi trobaràs el millor preu.

2