Tot i que aquesta llei no suposa la reforma integral que continuem necessitant i reclamant, sí que podem dir que marcarà un abans i un després. 

Mesures aprovades:

 • Menys càrregues econòmiques i més flexibilitat a l’hora de cotitzar
 • Els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l'any la seva base de cotització per adequar-la millor als seus ingressos.
 • Únicament pagaran pels períodes efectivament treballats (3 altes i 3 baixes a l'any permeses).
 • Es podrà compatibilitzar la percepció de bonificacions amb la contractació de persones (abans no es podia en la majoria dels casos). Si la contractació és indefinida, la nova alta a la Seguretat Social tindrà una bonificació del 100%. A més, ara es facilitarà la contractació de familiars.
 • Reducció a la meitat (del 20% al 10%) dels recàrrecs per retard en el pagament de quotes a la Seguretat social en el primer mes. A més, l’evolució de la base dels autònoms societaris es desvincula del SMI.
 • Una subcomissió parlamentària estudiarà, entre altres coses, el concepte d'habitualitat, així com la cotització a temps parcial.

Impuls a la tarifa plana de 50 euros

 • Es dobla el període de vigència. S'amplia la tarifa plana de 50 euros de 6 mesos a 1 any.
 • Es redueix a més de la meitat (de 5 anys a 2) el termini per reprendre l'activitat beneficiant-se de la tarifa plana.
 • S'aplicarà també a les dones que reprenguin la seva activitat després de la maternitat.

Més drets

 • Es permet compatibilitzar el treball amb la percepció del 100% de la pensió (des del 2013, tan sols era el 50% de pensió), si l'autònom té contractat, almenys, un treballador.
 • S’ampliarà l'oferta de cursos de formació subvencionats adaptats als autònoms (actualment molt insuficient).
 • Es reconeixen els accidents in itinere als autònoms que hagin optat per cotitzar per contingències professionals.
 • La subcomissió parlamentària estudiarà l'accés a la jubilació parcial dels treballadors autònoms.

Millor fiscalitat i seguretat jurídica

S'estableix una 30% de deducció de les despeses de subministraments d'aigua, llum, electricitat i telefonia quan l'autònom treballa des de casa, i s'estableixen deduccions per a la manutenció, quan afecti l'activitat, de fins a 26,67 euros diaris sempre que se'n pugui acreditar el pagament per mitjans telemàtics (48,08 euros diaris si són fora de les fronteres espanyoles).

Més conciliació

 • Es bonifica el 100% de la cotització a la Seguretat Social per a treballadors autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció. etc. A més, en tornar de la maternitat les mares es podran acollir a la tarifa plana.
 • S'augmenta fins als 12 anys (abans 7) l'edat de menors a càrrec que dona dret al reconeixement de la bonificació per conciliació.
 • S’estableix una exempció del 100% de la quota d'autònoms durant 12 mesos per cura de menors o dependents.

Us mantindrem informats, a través de PIMEC, tan bon punt aquets beneficis siguin d'aplicació.