CONVENI EMPRESA-ESCOLA

Aquest conveni en pràctiques no suposa cap cost per l’empresa i l’alumne queda cobert per l’assegurança escolar. No cal donar-lo d’alta en la Seguretat Social.

llotja

Alumnes d’ Estudis Superiors de Disseny d’Interiors: (veure aquí el pla d’estudis)

 • Alumnes de 3er (a partir de febrer 2018 i fins al 31 de juliol 2018 en alguns casos)  i  4art (de setembre 2017 a juny 2018)
 • Entre 200 i 260 hores de pràctiques
 • En horari de tarda amb un màxim de 4 h/diàries en periode lectiu de classe i fins a 8 h si no tenen classe.

Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Projectes i Direcció d’Obres de Decoració: (veure aquí el Pla d’estudis)

 • Alumnes de 1er a partir del 15 de març 2018, alumnes de 2n (de setembre 2017 a juny 2018)
 • 90 h de pràctiques.
 • En horari de matí amb un màxim de 4 h/diàries en periode lectiu de classe  i fins a 8 h si no tenen classe.

Procediment:

 1. Omplir aquest document i enviar-ho al Gremi
 2. El Gremi ho tramitarà amb la Escola LLotja
 3. La Escola ho facilitarà als alumnes i serà l’alumne qui es posarà en contacte amb la empresa sol.licitant.
 4. El tutor de l’alumne es posarà en contacte amb la empresa i li facilitarà la documentació perquè l’empresa sigui Homologada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
 5. Després es signarà el conveni entre l’escola-empresa-alumne.