Prenem el Pols al Sector

Avui parlarem de com ha anat el nostre sector l’any 2018.

Les dades que us presentem han estat facilitades per la Revista El Azulejo, al nº  221 del mes de desembre 2018. Molt remarcable és que les reformes d’interiors han suposat el 25% del volum total d’obres a la ciutat de Barcelona al 2018. Les obres a l’interior dels habitatges (sense modificar la distribució o estructura),  es tramiten amb un assabentat i sense pagament de taxes, i han passat de 18.314 en el 2012 a gairebé 26.000 en el 2017 i encara més al 2018, (a manca de fer el tancament del desembre).En aquest mateix període, els treballs fets que afecten l’estructura de l’edifici puntualment han passat de 191 al 2012 a  468 al 2018.Les obres interiors en més de dues entitats de la finca (de manera que podem incloure molts habitatges), han passat de 94 a 409 al 2018. I les reformes d’habitatges sense afectar l’estructura, de 380 a 1.033.

La venda de pisos de segona mà, augmenta des de fa quatre anys, i en moltíssims casos s’acompanya d’una reforma de millora, sigui per al particular que ho convertirà en la seva llar o per a l’inversor que pretén destinar-lo al lloguer.En paral·lel, s’han disparat els fons d’inversors que compren (i en molts casos especulen) a costa de renovacions de disseny.

Per altre banda, amb l’increment de reformes i obres, s’ha evidenciat un dèficit de professionals de molts oficis molt sacsejats per la crisi.Des de les demandes que rebem al Gremi de molts dels nostres agremiats, detectem que   falten paletes, fusters, lampistes i manyans com els perfils més demandats. L’economia submergida segueix a l’ordre del dia en moltes de les obres en habitatges. Les xifres municipals ofereixen només una radiografia parcial de la realitat.En moltes ocasions no es comunica l’activitat si aquesta no genera enderrocs o aquests s’eliminen per altres vies que no siguin els sacs i la seva corresponent taxa.

Això comporta que els clients, quedin desprotegits davant qualsevol incidència. El gremi ha reivindicat en nombroses ocasions que en totes les tramitacions s’exigeixi notificar qui és el contractista o professional que farà els treballs, com única fórmula.
Seria la manera de garantir que la empresa estigui donada d’alta del IAE, els treballadors estiguin donats d’alta en la Seguretat Social, i que tingui Assegurança de responsabilitat Civil, tal com tenen els professionals agremiats. De no ser així, en èpoques de molt de treball emergeixen molt “suposats professionals” que ofereixen preus més competitius a costa de no pagar impostos.Per afavorir la feina dels professionals agremiats i dotar-vos d’elements diferenciadors, des del Gremi aquest any 2019 posarem en marxa la Certificació del Tècnic Professional en Reformes, que s’ha desenvolupat conjuntament amb TÜV, la Fundació laboral de la Construcció i PIMEC i serà una eina per afegir competitivitat i reconeixement al nostre sector.