Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis

10 octubre, 2018
simulador-de-mesures-rehabilitacio

Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis

foto

Eficiencia-energética1
L’Institut Català d’Energia us presenta els resultats de les simulacions del Quadern Pràctic “Rehabilitació energètica d’edificis” una aplicació que mostra la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials. L’eina s’adreça a arquitectes, enginyers de la construcció i altres professionals del món de l’edificació, per orientar-los a l’hora de dissenyar i definir les estratègies òptimes a executar en el cas d’una rehabilitació. També pot ser útil per a propietaris i promotors que es plantegen rehabilitar el seu habitatge, per tenir una primera noció de les possibles opcions de rehabilitació tenint en compte l’estalvi energètic, el cost econòmic i el temps d’amortització de les mesures que es desenvolupin.

Els resultats que mostra l’eina són simulats i són una aproximació per a una futura rehabilitació energètica, ja que variaran en funció de l’ús de cada habitatge. El simulador no té en compte variables com la millora del confort tèrmic, la millora del confort acústic, o l’augment del valor de mercat de l’immoble, factors intrínsecs a qualsevol rehabilitació energètica i decisius a l’hora d’emprendre una reforma, donada la dificultat de quantificar-los econòmicament. Més enllà dels resultats que mostri l’eina, caldrà que cada tècnic apliqui el seu criteri, expertesa i coneixement professional per aconseguir un edifici confortable, atractiu, d’alta eficiència energètica i de baixes emissions. L’Institut Català d’Energia recomana que sempre es consulti un professional qualificat abans d’abordar un projecte de rehabilitació.

 

Omplir el formulari


Comparteix!