Us traspassem la informació que ens dona PIMEC sobre la convocatòria de vaga general per part del sindicat CSC Intersindical pel pròxim 21 de febrer de 2019, de 00 h a les 23.59 h.

Estem pendents de rebre l’ordre de serveis mínims que ha de dictaminar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Us la farem arribar tan bon punt ens sigui comunicada.

Els motius de la convocatòria es resumeixen en:

  • Derogació de la reforma laboral.
  • Petició de salari mínim interprofessional de 1.200 euros.
  • Pensions mínimes de 1.200 euros.
  • Inspecció de Treball amb recursos suficients.
  • Recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions.
  • Igualtat de gènere en el món del treball i fi de la bretxa salarial.
  • Dotació de recursos suficients per uns serveis públics de qualitat i amb condicions laborals dignes

Altres dades d’interès per les empreses davant la convocatòria:
Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que el/la treballador/a que secundi la vaga no pot ser substituït/da

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

  • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.
  • Part proporcional de pagues extres.
  • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances.

Efectes en les cotitzacions
El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i per tant queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.
L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors els contractes dels quals hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació.