Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Traspaso por jubilación, Barcelona

21 març, 2022

 

 
La tienda consta de una gran cristalera en toda la fachada estando en un chaflán, zona Hospitalet.
Tiene unos 90 m2 de exposición y zona de atención. En interior tiene un pequeño despacho de unos 6 m2, un aseo y un almacén de unos 39 m2. El alquiler es muy muy económico.

Teléfono contacto: 607 20 40 72


Comparteix!

T'interesa? Omple el formulari!


    D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer creat pel Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostre sol·licitud. El signant d'aquest full d'encàrrec autoritza que s'incorporin les seves dades personals facilitades en aquest document, juntament amb les que s'obtinguin durant el desenvolupament del servei, en el fitxer creat sota la responsabilitat del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, amb la finalitat de poder desenvolupar la relació i informar dels serveis que ofereix el Gremi..En virtut del que disposa l'article 15 i següents de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a al Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya C/ Diputació 238-244 1er 1a; 08007 BARCELONA.

    * camps obligatoris