Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Zona de Baixes Emissions

11 desembre, 2019

 

A partir de dimarts 15 de setembre es començarà a multar els vehicles que circulin per la Zona de Baixes Emissions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona sense l’etiqueta ambiental de la DGT.

Què és la Zona de Baixes Emissions Rondes Barcelona?

És una àrea protegida de més de 95 km2 per on no poden circular-hi els vehicles que no disposen del distintiu ambiental de la DGT. És una mesura per lluitar contra la contaminació de l’aire provinent dels vehicles a motor i per protegir així la salut de les persones.

Inclou tot l’espai que hi ha de rondes endins (sense incloure les rondes). Barcelona, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i una part d’Esplugues i Cornellà. En queda exclosa la Zona Franca, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

Què passa amb els vehicles professionals sense distintiu ambiental?

Les furgonetes i camions als quals no els correspon distintiu ambiental DGT compten amb una moratòria, ampliada a tenor de la crisi per la Covid19.

  • Furgonetes: moratòria fins a l’1 d’abril del 2021.
  • Vehicles pesants i camions: moratòria fins a l’1 de juliol del 2021.

També compten amb una moratòria els vehicles d’ús professional de persones amb rendes més baixes, fins a l’abril de 2021.

Quins vehicles no hi poden circular?

Els cotxes i les motos sense distintiu ambiental de la DGT. Són els cotxes de gasolina matriculats abans del 2000, els dièsels anteriors al 2006 i les motos anteriors al 2003.

Hi ha excepcions?

Sí, pels vehicles per persones amb mobilitat reduïda, els serveis d’emergència, o els cotxes funeraris.

En quin horari s’aplica la zona de baixes emissions?

Els dies feiners, entre les 7 del matí i les 8 del vespre

De quant seran les multes?

D’entre 100 i 500 euros, segons la gravetat. Es podrà tornar a sancionar si enganxen el mateix vehicle circulant per la ciutat al cap de 90 minuts. Es controlarà amb 120 lectors de matrícula instal·lats per tota la zona.

Hi ha autoritzacions puntuals pels cotxes sense distintiu?

Els vehicles sense etiqueta en podran demanar un màxim de 10 cada any. S’han de demanar a l’AMB i costen dos euros. També l’han de demanar els cotxes amb matrícula estrangera.