Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Junta Arbitral de Consum

9 octubre, 2019

Les empreses adherides al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l’arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i més costoses.

L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa patent per mitjà d’un distintiu oficial d’adhesió, que es pot col·locar en un lloc destacat de l’establiment i utilitzar en la publicitat, factures i documentació de l’empresa. Aquest distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.
+ info

Com adherir-se?

Cal fer-ho per internet mitjançant aquest botó:

Adherir-se