Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Certificat Digital

9 gener, 2019
Tots els Professionals Agremiats disposen de condicions exclusives i amb un preu excepcional, negociades des del Gremi com a col·lectiu

ACONSEGUEIX EL TEU CERTIFICAT DE FORMA ÀGIL I SENZILLA

Necessites un certificat digital? Nosaltres ens ocupem!

  • Que és un certificat digital?
    Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l’utilitzin una sèrie de manifestacions que s’hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.
  • Gràcies a l’acord amb PIMEC, el Gremi és una Entitat Col.laboradora per gestionar la obtenció del vostre Certificat Digital amb totes les garanties legals.
  • Disposar d’un certificat digital permet automatitzar els tràmits legals, processos d’una empresa, accedir de forma fàcil i segura a la  informació personal , amb un benefi als usuaris d’un estalvi de temps, desplaçaments i costos.

QUE CAL FER PER TENIR EL CERTIFICAT?

1.Omple el formulari del següent enllaç: https://certificatdigital.com/solicitud

2. Portar al gremi la documentació requerida. Caldrà que siguin originals, i nosaltres farem la revisió i la compulsa de les fotocòpies. Tindràs un preu especial per ser del gremi.

3. Signar el document que dona conformitat a l’acte d’identificació i vist i plau de la documentació. POSAR enllaç al DOCUMENT

4. Pimec, emetra   els   certificats   i   els   enviara   al   mail   indicat   pel sol.licitant,  juntament  amb    el  contracte  signat  per l’operador  que l’ha emes.

5. Pimec enviara el codi  PIN de  seguretat del certificat,  directament   al  mail de descarrega del certificat .En cas de sol.licitar el certificat en format físic (pen o targeta), caldrà recollir-lo a qualsevol de les seus de PIMEC repartides per tot el territori: https://certificatdigital.com/contactar

Tindràs un preu especial per ser del gremi.

TIPUS DE CERTIFICATS PER EMPRESES

L’ús del Certificat en una companyia facilita qualsevol procés que precisi d’una signatura manuscrita: contractes amb clients o proveïdors, contractes d’empleats, factures o qualsevol altre tipus de document que exigeixi una signatura

Certificat corporatiu de persona física

Identifiquen al titular com a persona vinculada a una organització ja sigui com a empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor.

Qui ho pot fer?

Els representants legals (administradores) i/o els Representants voluntaris amb poder per a tal efecte (apoderats generals o especials). Els professionals Autònoms o Empresaris individuals, quan no disposin d'una Personalitat jurídica que les representi podran expedirà un certificat corporatiu de persona física en el qual la identitat de la persona física i de la persona jurídica seran iguals.

Documentació necessària

Certificat de representant legal

Identifiquen al titular com a persona física que està donada d’alta com a autònom.

Qui ho pot fer?

La persona física que està donada d'alta com a autònom.

Documentació necessària

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

Certificat de representant legal

El titular d’aquest certificat és una persona física que ostenta la condició d’administrador únic o solidari, o representant legal amb poders generals sense limitacions, d’una organització.

Qui ho pot fer?

L'administrador únic o solidari i/o el representant legal amb poders generals sense limitacions.

Documentació necessària

Certificat corporatiu de segell empresarial

Certificats expedits a organitzacions amb la finalitat de signar en nom de l’empresa qualsevol document electrònic de manera automàtica sense fer referència cap a les dades del representant legal.

Una organització pot utilitzar aquest tipus de certificats per a signar o donar una major credibilitat a qualsevol documentació que enviï als seus clients i proveïdors.

Qui ho pot fer?

Els representants legals (administradores) i/o els Representants voluntaris amb poder per a tal efecte (apoderats generals o especials).Els professionals Autònoms o Empresaris individuals, quan no disposin d'una Personalitat jurídica que les representi podran expedir un certificat corporatiu de persona física en el qual la identitat de la persona física i de la persona jurídica seran iguals.

Documentació necessària