Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Butlletí econòmic

6 maig, 2021

Gràcies a l’acord del Boletín Económico de la Construcción amb el Gremi de Reformes els Professionals Agremiats disposeu d’un 10% de descompte.

Revista trimestral d’informació econòmica (preus unitaris i descompostos) del sector de la construcció, dirigida a:

• Arquitectes
• Ingeniers
• Aparelladors
• Promotors
• Constructors
• Instaladors
• Perits
• Decoradors
• Oficines Técniques
• Administracions de finques
• Organismes Oficials
• Etc…


Publicació amb més de 75 anys d’existencia, precursora en aquesta àrea, mantenint des de l’any 1940 una presencia ininterrumpuda.

Conté preus (unitaris i descompostos) que intervenen en l’elaboració de pressupostos.

Composta de 220 pàgines, en les que es diferencien 6 apartats:

• Preus de mà d’obra
• Preus unitaris de materials que intervenen en els processos constructius
• Preus descomposstos d’unitats d’obra e industrials
• Preus d’elements acabats (cuines, banys…)
• Preus per m2 constuits de diferents tipologies d’edificacions
• Índex de revisió de preus i fórmules polinòmiques

Contingut especial per a professionals agremiats.