Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Assegurances per empreses

5 setembre, 2022

La protecció que necessites per garantir la continuïtat de la teva empresa, davant de qualsevol risc, independentment de la mida o sector a què pertanyis, per preservar la integritat del patrimoni.

Autònoms

Garanteix el teu nivell d’ingressos, en cas de baixa per malaltia o accident que t’impedeixi desenvolupar la teva activitat professional.

 • Complementa la prestació de la Seguretat Social
 • Cobertura 24 hores
 • Garanties opcionals (invalidesa, infart miocardi, subsidi hospitalització…)

Pime

Assegurem els béns i el patrimoni del teu negoci amb l’estudi dels riscos externs i interns.

 • Garanties bàsiques com Incendi, robatori i explotació, danys per aigua…
 • Cobertures específiques segons l’activitat i característiques del teu negoci
 • Assessorament especialitzat

Responsabilitat civil

Cobrim els danys causats involuntàriament a tercers per fets que es derivin de la teva activitat professional.

 • Primes especials per al col·lectiu d’instal·ladors
 • Explotació
 • Subsidiària
 • Patronal
 • Creuada
 • Productes
 • Locativa
 • Post-treballs
 • Contaminació sobtada

Convenis

Garantim les prestacions regulades pel conveni col·lectiu de cada sector.

D&O

La pòlissa de D&O és l’única protecció eficaç del patrimoni personal d’administradors i directius davant de qualsevol possible reclamació d’accionistes, empleats, creditors i organismes públics, entre d’altres.

 • Despeses de defensa en cas de reclamació
 • Despeses de constitució i manteniment de fiances civils i penals
 • Indemnització davant de multes administratives

Ciberseguretat

El ciber risc representa una combinació de riscos associats a l’ús de la tecnologia, que poden causar danys materials, pèrdues, danys intangibles (dades, informació, llocs webs, propietat intel·lectual, noms de domini, etc.) i danys a tercers, i pot implicar responsabilitat civil i fins i tot penal per la seva empresa o negoci.

Defensa jurídica

Solucions legals per a tu, la teva família i la teva empresa

 • Assessorament jurídic a distància
 • Defensa penal
 • Defensa subsidiària de la Responsabilitat Civil
 • Conflictes contractuals (serveis, subministraments, béns mobles…)
 • Reclamació de danys i perjudicis no contractuals

Col·lectius salut

Coneixes els avantatges que suposa per a la teva empresa i per als teus empleats una assegurança de salut Col·lectiu?

 • Avantatges fiscals
 • Prima i condicions més avantatjoses que una assegurança particular
 • Sense llistes d’espera
 • Sense copagament
 • Minimitza l’absentisme laboral
 • Millora la imatge de la teva empresa

Flota vehicles

L’assegurança de Flotes permet la contractació de diferents tipus de vehicles de la teva empresa adaptant les garanties en funció de la seva tipologia (turismes, camions, remolcs, furgonetes, motos…)

 • Unificar la data d’efecte de tots els vehicles de la seva empresa
 • Estalvi de costos
 • Flexibilitat en altes i baixes durant tota l’anualitat

Contacte: