Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Agència Catalana de Consum

9 octubre, 2019

 

L’Agència Catalana de Consum és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement, creat mitjançant la Llei 9/2004, de 24 de desembre. Com a tal, tenen personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat per complir totes les competències en matèria de consum que té assignades la Generalitat de Catalunya.

Posen a disposició de tots els agents implicats en l’àmbit del consum i a tota la ciutadania en general aquest web, amb l’objectiu que esdevingui una eina útil i eficaç de comunicació i d’informació.

Si desitgeu fer una consulta a l’Agència Catalana del Consum sobre qualsevol mena d’assumpte relacionat amb l’àmbit del consum, feu-nos-la arribar mitjançant el formulari d’aquest enllaç:

Fer una consulta

Presentació Normativa de Consum sobre les Pressupostos a les reformes. (Elaborat pel Servei de Normativa i Procediment de l’Agència Catalana del Consum.)

Descarrega l’informe

Informe en relació amb el termini legal de garantia en el cas d’obres de reforma. (Elaborat pel Servei de Normativa i Procediment de l’Agència Catalana del Consum.)

Descarrega l’informe

Lliurament per part de la persona consumidora d’una paga i senyal. Voluntat posterior de la persona consumidora d’anul·lar-la.

Resposta consulta amb paga i senyal en la prestacia de serveis.

Els pressupostos no acceptats es poden cobrar si s’ha indicat així en la tarifa o el cartell de preus o si se n’ha informat expressament la persona consumidora. L’import no pot sobrepassar el que s’ha indicat o el corresponent al temps real emprat per a elaborar el pressupost.


icono-pdf-web Cartells cobrament pressupostos per tenir en lloc vissible a l’establiment