Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Sessió Formativa- IVA Reduït a les obres de Reformes

20 març, 2019

PROGRAMA

1. APLICACIÓ DEL TIPUS D’IVA REDUÏT EN L’EXECUCIÓ D’OBRES I REPARACIONS.

– Requisits.
– Concepte d’execució d’obra.
– Concepte d’habitatge
– Destinatari de l’execució d’obra i reparació.
– Concepte i valoració de l’aportació de materials.
– Criteris de l’Administració Tributària
– Les quatre personalitats bàsiques

2. ESTALVI EN LA FACTURA FISCAL DE 2018.

a. Impost sobre la renda de les persones fisicas
o Despeses deduïbles.
o Reducció de la base imposable.
o Deduccions i bonificacions en la quota.
b. Impost de societats
o Despeses deduïbles.
o Reducció de la base imposable.
o Deduccions i bonificacions en la quota.

3. ULTIMES NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL.

– Mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació.
– Control del la jornada de treball dels empleats.

Data i lloc:
Dimecres 3 d’abril
de 15.00h a 17.00h .
A la seu del Gremi: c/Diputació 238-244 1er 1a Barcelona

Preus:
Preu agremiat: Gratuit
Preu no agremiat: 40 € IVA inclòs.

A càrrec de:
Sr. Xavier Ariza – Geslex 1949


Comparteix!