Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Iva a la reforma

5 abril, 2019

IVA A LA REFORMA


Segons el Real Decret –llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, per a les obres de reformes i reparacions (s’inclouen els treballs de paletes, pintura, guix, fusteria, lampisteria, etc.) realitzats a favor de particulars o comunitats de propietaris es podrà aplicar el tipus reduït de l’IVA 10% en lloc del 21%.

Sempre que es compleixin els següents 3 requisits:

  • Que els treballs es contractin amb particular o comunitats de propietaris i es realitzin en habitatges utilitzades per persones físiques per al seu ús particular o en elements comuns d’edificis d’habitatges;
  • Que la construcció o rehabilitació de l’edifici hagi finalitzat com a mínim 2 anys abans de l’inici de les obres de reformes, i
  • Que els materials aportats, facturats com més import del servei, no superin el 40% de l’import total facturat.

Us recordem també que s’han de considerar materials aportats tots aquells béns corporals que, en execució de les obres, quedin incorporats materialment a l’edifici, directament o prèvia a la seva transformació, com ara maons, pedres, cal, arena, guix i altres materials que siguin necessaris per a realitzar les corresponents actuacions de renovació o reforma

Aplicació del tipus de iva reduït