Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Finançament

18 maig, 2020

FINANÇAMENT:

En les properes setmanes moltes empreses s’enfrontaran a importants tensions de liquiditat derivades d’una caiguda de les seves vendes, procedents tant d’una menor demanda com de la interrupció de la producció, per exemple, per falta de subministraments o per rescissió de determinats contractes.

Es fa per tant indispensable adoptar determinades mesures, com les que es recullen a continuació, per reforçar la liquiditat del teixit productiu i evitar la sortida del mercat d’empreses solvents afectades negativament per aquesta situació transitòria i excepcional.

L’Institut Català de Finances (ICF) pot atorgar crèdits directament a autònoms i empreses, amb un límit de 700 milions d’euros, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de liquidat i assegurar llocs de treball.

D’altra banda, Avalis de Catalunya avalarà el 100 % dels préstecs formalitzats a través d’entitats financeres i l’ICF fins a un límit de 300 milions d’euros. El conjunt d’aquestes mesures permetrà aportar finançament per un màxim de 1.000 milions d’euros per tal d’enfortir el teixit empresarial de Catalunya. Addicionalment als 1.000 milions d’euros de les línies de préstecs i avals per la COVID-19, l’ICF i la Comissió Europea posen en marxa una nova solució de finançament, dotada amb 70 milions d’euros i finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, per finançar necessitats de liquiditat de les pimes catalanes afectades per la pandèmia.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/