Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Protocol d’assetjament laboral

16 juny, 2022

Document obligatori per a totes les empreses

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut per les normatives internes i internacionals; no obstant això, diverses realitats ens mostren que la igualtat plena en tots els àmbits és, ara per ara, únicament teòrica.

Una de les manifestacions més patents de la desigualtat real que encara hi ha en la nostra societat és la presència de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe en l’entorn laboral.

L’objectiu general d’un protocol és definir el marc d’actuació davant de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, amb la finalitat d’erradicar aquest tipus de conductes.

El protocol és aplicable a totes les persones treballadores de l’empresa en el seu entorn laboral i té en compte que els límits de l’entorn laboral no són determinats ni pel lloc físic ni per la jornada laboral ni per la forma de vinculació jurídica amb l’empresa.

La responsabilitat de l’empresa abasta tant la protecció de les persones de l’empresa davant de conductes d’assetjament produïdes entre persones de l’empresa o per persones externes, com de les persones externes vinculades a l’empresa, encara que no hi tinguin un vincle laboral.

Contingut especial per a professionals agremiats.

Accés Professionals Agremiats


QUE ES POT CONSIDERAR ASSETJAMENT SEXUAL?

Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic (encara que no s’hagi produït de manera reiterada o sistemàtica), no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona o crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest o que produeixi aquest efecte.

Es pot produir entre companys o companyes (assetjament horitzontal) o entre un comandament i un subordinat o subordinada (assetjament vertical).

A tall d’exemple, i sense excloure o limitar, es considera que els comportaments següents poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual:

 • Difondre rumors, preguntar o explicar detalls sobre la vida sexual i les preferències sexuals d’una persona.
 • Fer comentaris o bromes sexuals obscenes.
 • Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física.
 • Oferir o pressionar per concretar cites compromeses o per participar en activitats lúdiques no desitjades.
 • Fer demandes de favors sexuals.
 • Fer mirades lascives al cos.
 • Fer gestos obscens.
 • Fer ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges de contingut sexualment explícit.
 • Enregistrar, difondre o publicar informació, vídeos i imatges relacionats amb la vida sexual de les persones a través de mitjans digitals.
 • Enviar correus electrònics, cartes, notes o missatges de contingut sexual de caràcter ofensiu per qualsevol mitjà inclosos els digitals.
 • Fer un apropament físic excessiu.
 • Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles innecessàriament amb una persona.
 • Imposar el contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, fer massatges no desitjats).
 • Forçar la persona assetjada a escollir entre sotmetre’s a requeriments sexuals o perdre certs beneficis o condicions de treball (xantatge sexual).
 • Crear un ambient intimidatori, hostil o ofensiu a través de comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc., amb insistència i repetició (assetjament ambiental).

 

QUE ES POT CONSIDERAR ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE?

El constitueix un comportament (continu i sistemàtic) no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la

formació, que tingui com a propòsit l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Es pot produir entre companys o companyes (assetjament horitzontal) o entre un comandament i un subordinat o subordinada (assetjament vertical).

A tall d’exemple, sense excloure o limitar, es consideren els comportaments següents susceptibles de ser assetjament per raó de sexe:

 • Tenir actituds condescendents o paternalistes.
 • Dir insults basats en el sexe i/o l’orientació sexual de la persona treballadora.
 • Tenir conductes discriminatòries per raó de sexe.
 • Fer servir formes ofensives per adreçar-se a la persona.
 • Ridiculitzar, menystenir les capacitats, les habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona per raó de sexe.
 • Utilitzar humor sexista.
 • Ignorar les aportacions, els comentaris o les accions d’una persona per raó de sexe.
 • Fer assetjament ambiental per raó de sexe.

Comparteix!