Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Prevenció de Riscos Laborals

8 febrer, 2017

Cursos de formació laboral especialitzada

Davant l’exigència i responsabilitat de l’aplicació de la legislació vigent en acompliment de les seves obligacions referents a la prevenció de riscos laborals i amb la voluntat de poder oferir la millor resposta a les condicions de treball i a la qualitat en l’àmbit laboral, el GREMI DE CUINES BANYS I REFORMES DE CATALUNYA i SPASS ofereixen un programa d’activitats Formatives amb l’objectiu de cobrir aquestes necessitats en matèria preventiva en dos formats, cursos i seminaris.

Formacions segons Conveni

Necessitats formatives obligatòries segons els convenis col·lectius vigents de la Construcció – Metall – Vidre i Retolació – Fusta i Moble.

100 % Bonificable per treballadors per compte aliè, a través de la Fundació Tripartita.

SPASS Group disposa d’homologació -acreditada per la Fundació laboral de la construcció- per impartir accions formatives en matèria de prevenció de Riscos Laborals segons els convenis vigents.

Oferim les formacions obligatòries que han de realitzar els empresaris i els seus treballadors per a donar compliment amb el que s’estipula als convenis col·lectius de determinats sectors que han legislat específicament aquesta matèria. En concret, en els convenis col·lectius de Construcció-Metall-Vidre i Retolació-Fusta i Moble.

Formació inicial bàsica de 8 hores

Han de formalitzar-la tots els treballadors del sector de la construcció, del metall, del vidre i de la fusta que realitzin treballs a les obres en construcció. És indispensable per a tramitar inicialment la inscripció al REA. Actualment aquesta formació està integrada dintre del temari de les F20 d’oficis.

Formació directius de 10 hores

Han de realitzar-la tots els empresaris del sector de la Construcció-Metall-Vidre i Retolació-Fusta i Moble que realitzin treballs a les obres en construcció. És indispensable per tramitar inicialment la inscripció al REA.

Formació recurs preventiu de 60 hores

És necessari que la formalitzi un treballador per compte aliè del sector de la Construcció-Metall-Vidre i Retolació-Fusta i Moble que realitzin treballs a les obres en Construcció. Aquesta formació pot convalidar total o parcialment altres formacions del conveni corresponent.

logo proteccion laboralFormació oficis de 20 hores

Han de realitzar-la tots els treballadors del sector de la Construcció-Metall-Vidre i Retolació-Fusta i Moble que realitzin treballs a les obres en construcció. És tracta d’una formació obligatòria.

Formació de 4 hores del Conveni del Metall per a la Construcció (IMPORTANT NOVETAT NORMATIVA)

Curs de reciclatge del Conveni, de 4 hores, a realitzar cada 3 anys pels treballadors que ja disposen del curs de 20 hores per obres en construcció.


Comparteix!